Sveriges Radio krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Sveriges Radio gjorde en otillåten direktupphandling i samband med en personalfest. Konkurrensverket kräver därför att Sveriges Radio betalar en upphandlingsskadeavgift/böter på 200 000 kronor.

Sveriges Radio annonserade inte upphandlingen av sin personalfest enligt reglerna, utan valde att endast tillfråga två möjliga leverantörer. Sveriges Radio gjorde sig därmed skyldig till en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket.

– Reglerna om annonsering i samband med offentliga upphandlingar är till för att ge alla potentiella leverantörer möjlighet att lägga anbud, och att beställaren ska få möjlighet att ta ställning till det bästa anbudet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och begär att Sveriges Radio döms att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter. Kontraktets värde är cirka 2,7 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

 

Relaterad information