Svenska Spel bryter mot lagen

Pressmeddelande

AB Svenska Spel bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster. Det menar Konkurrensverket som nu skriver till regeringen och kräver att Svenska Spels ägare, staten, agerar.

– När ett statligt bolag på detta sätt inte följer upphandlingsreglerna undergrävs tilltron till regelverket. Det kan bidra till att också andra upphandlande enheter struntar i reglerna, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.


Redan 1998 slog dåvarande Nämnden för offentlig upphandling (NOU) fast att Svenska Spel ska omfattas av upphandlingsreglerna. Samma bedömning gjordes av NOU 2006. Riksrevisionen har också pekat på vikten av att statliga bolag följer upphandlingsreglerna.
I november i år frågade Konkurrensverket Svenska Spel om bolaget tillämpade upphandlingslagstiftningen i sina upphandlingar. Svaret från bolaget var att AB Svenska Spel inte upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU)

. Svenska Spel är ett statligt ägt bolag och Konkurrensverket har därför vänt sig till regeringen.
– Det inträffade visar att det finns behov av effektiva rättsmedel för Konkurrensverket. Då skulle vi kunna ta de bolag och myndigheter som bryter mot lagen till domstol. Den möjligheten har vi inte i dag, säger Claes Norgren.
Reglerna för offentlig upphandling garanterar att inköp av varor och tjänster sker effektivt och i konkurrens. Motsvarande regler finns inom hela EU. Kommunala och statliga myndigheter, liksom andra offentliga organisationer, är skyldiga att följa upphandlingsreglerna. Huvudsyftet med reglerna är fri rörlighet för varor och tjänster och att motverka snedvridande konkurrens. Effektiv offentlig upphandling leder till god hushållning med allmänna medel. Konkurrensverket är sedan den 1 september 2007 tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.


För ytterligare information, kontakta:
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27eller 073-773 16 27
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information