Svenska Mässan är inte en upphandlande myndighet

Publicerad

Enligt ett beslut från Konkurrensverket behöver Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg inte följa upphandlingslagarna.

Konkurrensverket har utrett om Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Orsaken var att ett kontrakt skrevs med ett vaktbolag utan att upphandlingen annonserades.

Konkurrensverket konstaterar ett eftersom kommun och region inte har avgörande inflytande i Stiftelsen Svenska Mässan som äger Svenska Mässan och Gothia Towers så behöver de inte behöver följa LOU. Någon finansiering av Stiftelsen från kommunen, regionen eller staten förekommer inte heller.

Någon felaktig upphandling har inte gjorts, enligt Konkurrensverket som nu har avskrivit ärendet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information