Strikta villkor avgör om LUFS kan användas

Publicerad

Konkurrensverket har svarat på betänkandet ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”. Där föreslås det att upphandlande myndigheter ska överväga att använda lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet (LUFS) när de upphandlar produkter för kommunikation inom staten.

Enligt förslaget ska myndigheterna överväga att använda LUFS i de fall lagen om offentlig upphandling inte är tillräcklig för att ställa nödvändiga krav på säkerhet. I sitt svar anmärker Konkurrensverket på att det finns strikta villkor som måste vara uppfyllda för att LUFS ska kunna tillämpas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information