Större möjlighet för fler att välja vårdmottagning

Pressmeddelande

223 nya vårdmottagningar har öppnats. Möjligheten att välja vårdmottagning har förbättrats. Andelen privata vårdmottagningar har ökat. Etablering av nya vårdcentraler har lyckats väl när förtroendet mellan vårdgivare och landsting varit bra. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport till regeringen.

Efter reformen om vårdval i primärvården visar det sig att möjligheten att välja vilken vårdmottagning man vill gå till har ökat påtagligt. Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem i primärvården. Konkurrensverket har haft regeringens uppdrag att följa reformen från konkurrenssynpunkt.

– Vårdvalsreformen har varit en framgång. Antalet vårdmottagningar har ökat. Det är idag lättare för fler att välja vårdmottagning. Antalet alternativ till de landstingsdrivna vårdmottagningarna har också ökat. Det är bra att konsumenterna lättare kan välja vårdgivare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det senaste året har antalet invånare som kan välja mellan två vårdmottagningar inom fem minuter med bil ökat med en halv miljon. Detta innebär att möjligheten att göra ett eget val har ökat avsevärt för många. Effekten är tydligast i Värmland, Västra Götaland och Jönköping. Antalet invånare som har mer än 30 minuters bilresa till en annan vårdmottagning än den närmaste har minskat med 44 000. Tydligast syns detta i Värmland och Västerbotten.

Det har alltså blivit lättare att välja vårdcentral om man ser till möjligheten att ta sig dit. Samtidigt konstaterar Konkurrensverket att intresset för att nischa verksamheten eller satsa på nya sätt att organisera eller bedriva primärvård varit relativt begränsat.

Antalet vårdmottagningar har ökat med 223 stycken, eller 23 procent, sedan vårdvalet infördes. Andelen mottagningar i privat regi har ökat från 28 procent år 2009 till 37 procent år 2010. Två av tre mottagningar som drivs i privat regi drivs av småföretag. Andelen privata vårdmottagningar som drivs av stora företag har inte ökat. 

Möjligheten att etablera nya vårdcentraler är viktig för att skapa och upprätthålla en konkurrens på marknaden, konstaterar Konkurrensverket i rapporten. Den inledande processen med listning av patienter tycks ha haft stor betydelse för hur många nya vårdcentraler som kunnat etablera sig. Dessutom visar rapporten att de nya vårdgivarnas förtroende för landstinget tydligt har påverkat viljan att starta vårdcentraler.

– Det är mycket viktigt att landstingen skapar konkurrensneutrala vårdvalssystem. Privata vårdgivare måste ha förtroende för landstingen, annars vågar de inte etablera sig, säger Dan Sjöblom.

Rapporten ”Vårdval i primärvården” är den tredje och avslutande rapporten till regeringen där Konkurrensverket har utvärderat vårdvalsreformen.

Konkurrensverket föreslår i rapporten att landstingen ska fortsätta att utveckla vårdvalssystemen. Det bör också ske en fortsatt uppföljning av reformen och förbättrad statistik tas fram. Dessutom föreslår Konkurrensverket att det görs forsknings- och informationsinsatser för att stärka patienterna i den nya valsituationen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, projektledare, tfn 08-700 16 66

Slutrapport

Delrapporter

Underlagsrapporter

Uppdragsforskningsrapporter

Relaterad information