Stora oklarheter i förslag till ny lag om företagshemligheter

Publicerad

Det finns stora oklarheter i förslaget till ny lag om företagshemligheter. Lagförslaget måste förtydligas så att det företag eller den person som lämnar hemliga uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden till Konkurrensverket känner sig helt trygg. Det måste vara tydligt att den som lämnar tips som innehåller företagshemligheter inte riskerar att straffas.

Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till Justitiedepartementets förslag om ny lag om företagshemligheter.

I sin nuvarande utformning innebär lagförslaget att vissa uppgifter kommer att omfattas av olika sekretesskydd beroende på om informationen finns hos Konkurrensverket eller i domstol, efter det att Konkurrensverket har väckt talan. Det ser Konkurrensverket som både ologiskt och kontraproduktivt.

Enligt Konkurrensverket bör det också tydligt framgå av lagens förarbeten att den person som vill informera Konkurrensverket om överträdelser av konkurrensreglerna kan behöva lämna information som enligt definitionen omfattas av lagen om företagshemligheter. Det kan exempelvis röra uppgifter om prissättning, vinstmarginaler, avtalsvillkor och marknadsandelar. Det bör tydligt framgå att den här typen av information inte omfattas av skyddet för företagshemligheter om den lämnas för att avslöja allvarliga missförhållanden.

Det är viktigt att den som har misstankar om att det har skett en överträdelse av konkurrensreglerna tryggt kan vända sig till Konkurrensverket med sin information.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information