Stopp för Orklas köp av Cederroths viktminskningsprodukter

Pressmeddelande

Konkurrensverket går nu till domstol för att få ett förbud mot att företaget Orkla köper Cederroths varumärke Allévo. Båda företagen är verksamma på den svenska marknaden för kost- och måltidsersättningsprodukter.

Köpet av varumärket Allévo ingår i en större företagsaffär som gäller förvärv av hela Cederroth. Köpet av varumärket Allévo skulle, om det genomförs, påtagligt hämma konkurrensen på den svenska marknaden för kost- och måltidsersättningsprodukter. Det menar Konkurrensverket som nu lämnar in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med kravet att köpet förbjuds i den delen.

– Kost- och måltidsersättningar inom dagligvaruhandeln är en konsumentmarknad som omsätter 350 miljoner kronor årligen och där det redan idag bara finns tre aktörer av betydelse. Efter förvärvet skulle det bara finnas två aktörer kvar vilket försämrar konkurrensen till nackdel för konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I dag marknadsför Orkla (Orkla ASA) bland annat viktminskningsprodukter under varumärket Nutrilett. Cederroth (Cederroth Intressenter AB) marknadsför motsvarande produkter under varumärket Allévo.   Orkla är redan före förvärvet klart störst och har omkring halva försäljningen till dagligvaruhandeln. Cederroth är den tredje största aktören.

– I Konkurrensverkets uppdrag ingår att se till att företag inte tillåts att genom förvärv skapa en ställning på marknaden där konkurrensen hämmas till nackdel för konsumenterna, säger Dan Sjöblom.  

Stockholms tingsrätt ska enligt regelverket ta ställning till förvärvet senast den 8 januari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Masoud Kinsdale, processråd, tfn 08-700 15 32

Senast uppdaterad:

Relaterad information