Stopp för gemensamma katalogpriser

Pressmeddelande

Kontorsvarukedjan RKV åtar sig att sluta med gemensamma katalogpriser på kontorsmateriel. Det är en granskning från Konkurrensverket som lett fram till åtagandet.

Kontorsvarukedjan RKV (Rationella Kontors Varuinköp) består av 18 fristående företag med sammantaget 60 butiker. Kedjan är en av de största i landet för kontorsvaror. RKV har nu åtagit sig att inte längre ange priser i de kataloger där medlemsföretagen marknadsför sina produkter. Konkurrensverket gör därmed bedömningen att det inte längre finns anledning att ingripa med stöd av konkurrenslagen.

Om konkurrerande företag sätter gemensamma priser kan konsumenterna drabbas och konkurrensen sättas ur spel. Det kan leda till högre priser och ineffektivitet.

– Jag är nöjd med att RKV-kedjan nu har åtagit sig att sluta sätta ut priser i sina kataloger. Det främjar konkurrensen mellan företagen i kedjan till nytta för konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det frivilliga åtagandet innebär att framtida kataloger inte kommer att innehålla priser som är framtagna eller bearbetade inom ramen för RKV-kedjan. Varje medlemsföretag kommer självständigt att sätta sina egna priser.

Konkurrensverkets beslut innebär att RKV är bundet av sitt åtagande, annars kan ett vite på 1 miljon kronor dömas ut.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Cecilia Widhagen, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 15 20

Relaterad information