Stockholms läns landsting krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Stockholms läns landsting krävs på en halv miljon kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för att ha köpt tjänster inom plastikkirurgi utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket vänder sig nu till domstol för att få beloppet utdömt.

Landstinget skrev i början av år 2014 ett avtal med ett företag som arbetar med plastikkirurgi. Kontraktsvärdet uppgår till cirka fem miljoner kronor. Upphandlingen konkurrensutsattes inte genom annonsering, vilket gjorde att andra aktörer saknade möjlighet att lägga anbud.

– Att inte låta andra potentiella leverantörer vara med och ge anbud innebär sämre garantier för att det är det bästa kontraktet som skrivs. Med konkurrensutsättning ökar möjligheterna att få bästa produkten till bästa pris, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Eftersom ingen konkurrensutsättning har skett, och det saknades förutsättningar för en direkttilldelning, är det fråga om en otillåten direktupphandling. Sanktionsvärdet ska därför vara högt. Att det inte är första gången som landstinget genomfört en otillåten direktupphandling anser Konkurrensverket ska beaktas vid bestämmandet av avgiftens storlek. Tidigare i år fälldes landstinget för en annan otillåten direktupphandling och fick då böta 3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Ytterligare ett fall av misstänkt otillåten direkttilldelning utreds dessutom för närvarade av Konkurrensverket.

Förvaltningsrätten i Stockholm får nu ta ställning till om landstinget ska betala de 500 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har begärt.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-586 217 01

Relaterad information