Standarder påverkar konkurrensen

Pressmeddelande

Olika standarder kan vara ett hinder för fungerande konkurrens. Men samtidigt kan standarder vara ett effektivt verktyg för att garantera särarter och innovationer och därmed stärka konkurrensen.

Konkurrensverket har fört samman några av de främsta internationella forskarna inom området standarder och konkurrens. Nu presenterar vi boken ”The Pros and Cons on Standard Setting” med bidrag från fem forskare som deltog vid den konferens som vi nyligen arrangerade i Stockholm på samma tema.

– Med boken och konferensen bidrar vi till att öka förståelsen för hur framtagandet av olika standarder kan påverka konkurrensen. Att förstå hur marknader förändras när det finns – eller inte finns – gemensamma standarder är viktigt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Standarder finns av många olika slag. Det kan handla om storleken på containrar, kontakter på mobilladdare, byggmaterial, auktorisation eller licenser av olika slag.

Utformning av standarder är ett område som kan leda till tvister beroende på hur det påverkar olika företag. Det kan vara svårt att utforma konkurrensregler på ett sådant sätt att de olika aspekterna kan hanteras. En djupare kunskap om hur standarder utformas är därför viktig för konkurrensmyndigheter.

– Standarder kan sätta stopp för nya och bättre varor och tjänster att komma in på marknaden. Samtidigt kan standarder på andra områden vara helt nödvändiga för att konkurrens ska vara möjlig över huvud taget, säger Dan Sjöblom.

Det är för nionde året i rad som Konkurrensverket inom ramen för temat ”Pros and Cons” samlar internationella forskare till diskussion kring ett särskilt tema. Tidigare ämnen har varit till exempel företagskoncentrationer, vertikala samarbeten, offentlig sektor, informationsutbyte och underprissättning.

Nästa års Pros and Cons-tema är The Pros and Cons of Consumer Protection. Konferensen kommer att hållas fredagen den 11 november 2011. Under 2011 kommer vi dessutom att den 31 augusti ordna en konferens om offentlig upphandling på temat The Cost of Different Goals of Public Procurement.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Arvid Fredenberg, biträdande chefsekonom, tfn 08-700 15 41

Relaterad information