Södertälje kommun krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Södertälje kommun följde inte upphandlingsreglerna när avtal skrevs om driften av vård- och omsorgsboendena Oxbackshemmet och Cederströmska gården. Konkurrensverket kräver nu att kommunen betalar två miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Vård- och omsorgsboendena Oxbackshemmet och Cederströmska gården har sedan år 2009 drivits på entreprenad som en enhet. Eftersom Arbetsmiljöverket hade riktat invändningar mot arbetsmiljön på Cederströmska gården beslutade kommunen att i fortsättningen endast upphandla driften av boendet Oxbackshemmet. Verksamheten på Cederströmska gården skulle bedrivas i egen regi fram till dess att verksamheten skulle upphöra den 30 september 2015.

Upphandlingen av driften av Oxbackshemmet avbröts eftersom upphandlingsdokumenten var otydliga. Kommunen valde i stället att teckna ett nytt avtal med den befintliga leverantören. Avtalet kom att gälla båda boendena och avtalet föregicks inte av någon annonsering.

Enligt Konkurrensverket kan det i detta fall inte anses ha varit absolut nödvändigt för kommunen att genomföra direktupphandlingen eftersom kommunen enligt social- och omsorgkontoret har haft möjlighet att överta driften i egen regi.

– Det är inte möjligt att i alla situationer kräva att en upphandlande myndighet övertar en verksamhet i egen regi vid en brådskande situation, men i detta fall var det ett mindre ingripande och mer lämpligt alternativ än att bryta mot bestämmelserna i LOU genom en otillåten direktupphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Södertälje kommun döms att betala 2 000 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information