Skärpta upphandlingsregler

Pressmeddelande

Ett år efter lagskärpningen pågår ett 30-tal utredningar hos Konkurrensverket som kan leda till på böter, upphandlingsskadeavgift. Två ärenden har redan tagits till domstol: Akademiska hus och Migrationsverket.

I en redovisning till regeringen redogör Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet, för sina erfarenheter av hur de skärpta reglerna i upphandlingslagarna har fungerat. Resultatet visar att lagskärpningen har lett till åtgärder. Konkurrensverket har inlett ett systematiskt arbete för att identifiera misstänkta lagöverträdelser. En rad ärenden med krav på böter, upphandlingsskadeavgift, för upphandlande myndigheter och enheter bereds nu. De kommer att gå vidare till domstol inom den närmaste tiden.

Förvånande många

– Vi är förvånade över att det verkar förekomma så väldigt många otillåtna direktupphandlingar. Och vi ser inte allt. Mörkertalet är sannolikt stort, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Varje vecka hittar Konkurrensverket en handfull nya exempel på otillåtna direktupphandlingar där kommuner, kommunala bolag eller statliga myndigheter gör större inköp utan att följa reglerna och konkurrensutsätta genom att annonsera upphandlingen.

Allvarliga överträdelser

– Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste lagöverträdelserna inom upphandlingsområdet. På den punkten finns en samsyn mellan Sverige och EU.

– Vårt arbete med att ta de som inte följt lagen till domstol och kräva böter kommer på sikt att leda till att fler offentliga upphandlingar konkurrensutsätts. Det kommer såväl skattebetalarna som de levererande företagen att tjäna på, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrica Lindström, informatör, tfn 08-700 15 05
Malin de Jounge, upphandlingssakkunnig, tfn 08-700 15 86

Relaterad information