Skärpt lag ger bättre upphandlingar

Publicerad

När lagen om offentlig upphandling skärps vid halvårsskiftet kan Konkurrensverket gå till domstol med de som bryter mot reglerna.

– Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, kommer att få en delvis förändrad roll i och med den nya lagstiftningen, sa generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsdagarna i Kista.

– I fortsättningen kommer vi att kunna ta de som genomför olagliga upphandlingar till domstol och kräva att det döms ut en marknadsskadeavgift, en sorts böter.

– Det är bra att vi nu får ett regelverk som ska förhindra felaktiga och otillåtna upphandlingar. Jag vet att de allra flesta upphandlingar följer alla de regler som finns på området. Men i de fall det förekommer slarv, oförstånd eller dumdristighet så får vi nu en möjlighet att ingripa. Bara kunskapen om att det nu finns möjlighet till påföljd kommer förhoppningsvis att vara självsanerande i sig, sa Dan Sjöblom.

Relaterad information