Skapa möjlighet att starta djurapotek

Publicerad

Gör det möjligt att starta så kallade renodlade djurapotek. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket skriver i sitt yttrande att Apoteksmarknadsutredningen inte tillräckligt analyserat och presenterat relevanta argument för att förbjuda renodlade djurapotek.

Huruvida det är höga etableringskostnader för renodlade djurapotek måste vara en fråga för eventuella aktörer att ta ställning till. Den typen av fråga ska inte vara avgörande för om det ska vara tillåtet eller inte att starta sådan verksamhet. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande över utredningen Handel med läkemedel för djur.

Konkurrensverket framhåller också att renodlade djurapotek som har lägre etableringshinder än vanliga apotek skulle underlätta etablering av småskalig veterinärverksamhet i glesbygd med tillgång till läkemedel för lantbruks- och sällskapsdjur.

Relaterad information