Självrättelse undanröjde konkurrensproblem

Publicerad

Efter att ledningsanvisningsföretaget Geomatikk gjort förändringar i avtal med underleverantörer avslutar Konkurrensverket sin granskning.

Konkurrensverket fick i april 2015 ett anonymt klagomål om att företaget Geomatikk, som ingår i Geomatikk-gruppen, tillämpar en klausul i sina underentreprenörsavtal som ger Geomatikk rätten att säga upp avtalet om underentreprenören ingår ett samarbete med tredje part och sådant samarbete kan konkurrera med Geomatikk avseende kabelanvisning.

Konkurrensverket inledde en utredning av om klausulen kunde vara en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Under februari 2016 meddelade Geomatikk att klausulen tas bort ur avtalen och att den inte längre tillämpas i avtalen med underentreprenörerna.

Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det saknas skäl att prioritera en fortsatt utredning av ärendet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information