Sektorsundersökning digitala plattformar

Publicerad

Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om konkurrensen på digitala plattformar i Sverige. Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen.

Digitala plattformar har haft omvälvande effekter på samhällsekonomin. Innovativa affärsmodeller och tekniska lösningar har ökat effektiviteten på olika marknader. Utvecklingen har ofta gynnat konsumenterna i form av ökat utbud och lägre priser.

– Men plattformarnas effektivitet kan också leda till nya konkurrensproblem, vilket bland annat kan göra det svårare för nya företag att ta sig in på marknaderna och försvaga konkurrensen till skada för konsumenterna, säger David Nordström som är projektledare för undersökningen.

Sektorsundersökningen fokuserar på fem marknader; digital annonsering, butiker för mobilappar, matleveranser, ljudböcker och digitala marknadsplatser.

I den inledande etappen av undersökningen genomfördes en konsultation med marknadsaktörer som visade att framväxten av digitala plattformar aktualiserar en rad utmaningar för svenska företag. Konsultationen har sedan följts upp med informationsinsamling i form av enkäter och ålägganden.

– Vi har fått ett bra mottagande och många företag har varit intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter. Det hjälper oss att fördjupa kunskapen om hur företagen upplever att konkurrensen fungerar på digitala plattformar. Plattformsmarknaderna utvecklas snabbt vilket gör undersökningen extra spännande, säger David Nordström.

Sektorsundersökningen var planerad att avslutas tidig höst, men undersökningen har förlängts året ut och slutrapporten beräknas bli klar i december 2020.

Senast uppdaterad:

Relaterad information