Se upp med informationsutbyte mellan konkurrenter

Publicerad

Samverkan mellan konkurrenter kan gynna samhällsekonomin och konsumenterna – men också skapa plattformar för otillåtet informationsutbyte, varnar Konkurrensverket.

Konkurrensverket framhåller i ett yttrande över rapporten Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation att det är av stor betydelse för slutkunderna att anläggning av bredband (kanalisation) sker så samhällsekonomiskt effektivt som möjligt, vilket kan innebära till exempel samförläggning. Men, varnar Konkurrensverket, samverkan mellan aktörer som konkurrerar på samma marknad måste ske med stor aktsamhet så att det inte uppstår möjligheter för otillåtet informationsutbyte.

Relaterad information