Satsa mer på forskning om offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket har i en skrivelse till Näringsdepartementet redogjort för forskningen på konkurrensområdet och redovisat strategin för de närmaste åren.

Den offentliga upphandlingen är ett viktigt område och med tanke på områdets betydelse är avsaknaden av forskning förvånansvärt stor. Mer forskning krävs till exempel om den offentliga sektorns köp av varor och tjänster och effekterna på samhällsekonomin och företagandet.

Konkurrensverket har ansökt om utökade forskningsmedel för att bättre kunna stödja forskningen på upphandlingsområdet.

 

Relaterad information