Sammanfattning av riktlinjer för hållbar upphandling

Publicerad

Sedan den 1 juli är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar upphandling en del av Konkurrensverket. Konkurrensverket har tagit fram riktlinjer som ger en rättslig och praktisk bakgrund för användningen av hållbarhetskriterier i offentlig upphandling.

Dokumentet behandlar flera olika faktorer som myndigheter bör ta hänsyn till för att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för en hållbar samhällsutveckling.

Nu finns det också en sammanfattning (260 kb) av Konkurrensverkets riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling.

Samtliga kriterier för hållbar upphandling finns tillgängliga via Miljöstyrningsrådets webbplats fram till årsskiftet 2014/2015.

 

Relaterad information