Risk för prishöjningar om kycklingaffär tillåts

Pressmeddelande

Konkurrensverket går nu till domstol för att få ett förbud mot Kronfågels köp av konkurrenten Lagerberg. Om affären genomförs skulle det innebära att konkurrensen på kycklingmarknaden påtagligt försämrades, vilket ytterst drabbar konsumenterna. 

Kronfågel Holding AB, som är störst på den svenska kycklingmarknaden, vill köpa den tredje största aktören, Lagerberg i Norjeby AB. Konkurrensverket har utrett koncentrationen och kommit fram till att affären påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Detta gäller särskilt för paketerad färsk kyckling i kyldiskarna och för färdiggrillad kyckling i butik.

En stämningsansökan har lämnats till Stockholms tingsrätt med kravet att affären förbjuds.

– Den nya aktören skulle, om affären genomfördes, i ett slag bli den klart dominerande i Sverige. Andra aktörer skulle få svårt att hävda sig på marknaden, och risken för negativa konsumenteffekter, till exempel prishöjningar, är stor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

De förslag till åtaganden som parterna presenterat har inte förmått att råda bot på de negativa effekterna. Därför ber nu Konkurrensverket domstolen att förbjuda förvärvet.

För att få ett förbud mot affären har Konkurrensverket lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med kravet att affären förbjuds. Kravet är förenat med ett vite på 100 miljoner kronor som ska dömas ut om affären trots allt genomförs.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information