Relativ poängsättning vid anbudsutvärdering

Publicerad

I en ny rapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket analyserar Anders Lunander, fil. dr. vid Örebro universitet, relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling.

Anders Lunander lyfter bland annat fram transparensfrågan vid utvärdering av anbud när relativa utvärderingsmodeller används. Han belyser även anbudsgivarens svårigheter vid utformning av anbud och när det gäller att bedöma den optimala kombinationen av pris och kvalitet för att kunna vinna upphandlingen.

Relaterad information