Regler vid utstationering måste vara förutsebara

Publicerad

Företag som har för avsikt att utstationera arbetskraft i ett annat EU-land måste kunna förutse vilka regler som gäller, och vilka arbetsrättsliga villkor som gäller. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Utstationeringskommittén har gjort en översyn av lex Laval och utstationeringsdirektivet. I remissvaret upprepar Konkurrensverket det som framförts i tidigare yttranden om utstationeringsdirektivet.

Konkurrensverket framhåller att det i vissa fall är orimligt svårt för en utstationerad arbetsgivare att få kännedom om vad som krävs för att inte utsättas för stridsåtgärder. Det är tveksamt om detta är förenligt med EU-rätten.

Konkurrensverket ser en risk med att det förslagna uppdraget till Arbetsmiljöverket (att göra och publicera bedömningar av vad minimivillkoren i vissa kollektivavtal) är överlappande med ett liknande uppdrag för Upphandlingsmyndigheten som lämnades av Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Genomförs båda förslagen kan det uppstå en situation där båda myndigheterna ska identifiera minimivillkoren enligt utstationeringsdirektivet för samma utstationerade arbetstagare, men utifrån olika utgångspunkter. Det kan leda till en minskad tydlighet och större osäkerhet om vad som gäller såväl för arbetsgivare/leverantörer som vill utstationera arbetskraft och utstationerade arbetstagare som för upphandlande myndigheter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information