Reformera bilstödet för bättre konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på förslaget till ett reformerat bilstöd, där åtgärder som syftar att stärka priskonkurrensen på marknaden för fordonsanpassning föreslås. Detta framgår i Konkurrensverkets yttrande till Socialdepartementet. 

Bilstöd är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna köpa och anpassa en bil för sina behov. Efterfrågan på bilstöd har ökat på senare år och statens kostnader har ökat kraftigt, särskilt det stöd som ges i form av bidrag för att anpassa fordon.

År 2013 var kostnaden för hela bilstödet 368 miljoner kronor. Utredningen konstaterar att utformningen av bilstödet har lett till att konkurrensen på marknaden för fordonsanpassning är svag.

Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag till ett reformerat bilstöd, där medel tas från grundbidraget till förmån för inköp av fordon som redan är anpassade.

Konkurrensverket pekar också på att ett system med ett referenspris som bestäms av Försäkringskassan, liknande det för tandvårdsåtgärder inom högkostnadsskyddet, skulle kunna ge staten bättre möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen för bilstödet. I dag råder det obefintlig priskonkurrens på marknaden för fordonsanpassning.

Ett alternativt som kan övervägas är att utreda om anpassningsåtgärder för fordon ska upphandlas genom offentlig upphandling. Den närmare utformningen behöver i så fall utredas särskilt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information