Rapport om Systembolagets monopol

Publicerad

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den första rapporten för 2015 rapporterar Konkurrensverket bland annat om Systembolagets e-handelsförsäljning och försöksverksamhet med hemleveranser. Vi redogör också för läget vad gäller den statliga Alkoholleveransutredningen, som föreslagit nya regler för privat e-handel med alkoholdrycker. Rapporten innehåller även statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige under 2014. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information