Rapport om Systembolagets monopol

Publicerad

I en rapport till Europeiska kommissionen tar Konkurrensverket bland annat upp frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Det är den första rapporten av två för år 2011.

I Konkurrensverkets uppgifter ingår bland annat att granska Systembolagets detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker i Sverige och rapportera till kommissionen två gånger per år.

Relaterad information