Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat den andra rapporten för 2020 om Systembolaget till EU-kommissionen.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

I den andra rapporten för 2020 noterar Konkurrensverket bland annat att antalet beställningar hos Systembolaget av hemleveranser av alkoholdrycker har ökat kraftigt i samband med den pågående coronapandemin. Detta har bidragit till att Systembolagets depåer har nått kapacitetstaket, och Systembolaget har vidtagit vissa åtgärder i syfte att ha en så stor del av sortimentet som möjligt tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Av rapporten framgår även att frågan om så kallad gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska utredas igen. Enligt regeringens utredningsdirektiv ska utredaren bland annat göra en EU-rättslig analys av om gårdsförsäljning kan införas i hela landet under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol säkras.

Konkurrensverket noterar också i rapporten att Patent- och marknadsdomstolen i en dom bedömt att ett svenskt e-handelsföretag och dess danska dotterbolag bedriver verksamhet som innebär detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige. Mot bakgrund av att Systembolaget har ett lagstadgat monopol på denna verksamhet i Sverige, förbjuder domstolen företaget att marknadsföra alkoholdrycker för försäljning till konsument i Sverige, på sätt som skett. Företaget har överklagat domen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information