Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Publicerad

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

I den första Systembolagsrapporten av två för 2020 noterar Konkurrensverket bland annat att antalet beställningar med hemleveranser av alkoholdrycker hos Systembolaget har ökat kraftigt i samband med den pågående Coronapandemin.

Den kraftiga ökningen av hemleveranser har bidragit till att Systembolagets depåer har nått kapacitetstaket, och Systembolaget har fått lov att vidta vissa åtgärder i syfte att ha en så stor del av sortimentet som möjligt tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Frågan om så kallad gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska utredas igen. Ännu finns inga direktiv men ansvarigt statsråd har tidigare uttalat att en målsättning är att utredningen ska få ett bredare mandat om att kombinera gårdsförsäljningen med Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Frågan om privat e-handel med alkoholdrycker har utretts vid flera tillfällen på senare år, och 2016 kom förslag om att endast distansköp – inte distansförsäljning – skulle bli tillåtet i Sverige. Konkurrensverket ställde sig positivt till detta förslag. Frågan bereds fortfarande inom Regeringskansliet.

I rapporten till EU-kommissionen noterar Konkurrensverket att Systembolaget har pågående tvister i Patent- och marknadsdomstolen med två olika e-handelsföretag, gällande marknadsföring av alkoholdrycker till privatpersoner.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera till EU-kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Senast uppdaterad:

Relaterad information