Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Publicerad

Fler prisändringstillfällen kan ha positiv inverkan på konkurrensen.

Systembolaget planerar att ändra sin tidigare praxis och tillåta fler prisjusteringar från leverantörernas sida. Konkurrensverket anser att beslutet borde ha positiv inverkan på konkurrensen så länge Systembolagets villkor är objektiva och transparenta och tillämpas likvärdigt på samtliga leverantörer.

Beträffande gårdsförsäljning av alkoholprodukter håller Konkurrensverket fast vid sin åsikt att sådan försäljning ska tillåtas så länge de aktuella produkterna inte finns i Systembolagets sortiment. Då gårdsförsäljningen enligt Konkurrensverket inte utgör något hot mot Systembolagets detaljhandelsmonopol bör små alkoholproducenter få möjlighet att sälja sina produkter. Den eventuella diskriminering gentemot utländska alkoholproducenter som gårdsförsäljningen kan innebära borde inte vara märkbar.

Relaterad information