Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Publicerad

I den första rapporten för 2012 till Europeiska kommissionen om Systembolaget berör Konkurrensverket bland annat Systembolagets nya sortimentsmodell som ska införas med början i höst.

Modellen innebär en ny klassificering av Systembolagsbutikerna, ett nytt sätt att anpassa sortimentet i respektive butik och något ändrade metoder för utvärdering av produkter.

I Konkurrensverkets uppgifter ingår bland annat att granska Systembolagets detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker i Sverige och rapportera till EU-kommissionen två gånger per år.

Relaterad information