Rådet för upphandlingsfrågor: Vägledning för OPS behövs

Publicerad

Konkurrensverket bör ta fram vägledning på området offentlig privat samverkan, så kallad OPS. Det menar Rådet för upphandlingsfrågor, ett organ knutet till Konkurrensverket.

Vid sitt sammanträde den 27 november diskuterade Rådet för upphandlingsfrågor bland annat frågeställningar kring OPP/OPS. Det skedde med utgångspunkt från de frågor och den inriktning som beskrivits i det tidigare framtagna strategidokumentet.

En slutsats av diskussionen var att eftersom det kan förväntas att det sätts igång ett antal projekt på marknaden med OPS-liknande lösningar var det välkommet om Konkurrensverket ger ut någon form av vägledning på området. Detta skulle bidra till ökad säkerhet kring hur projekt ska analyseras utifrån lagen om offentlig upphandling.  

Rådet diskuterade även förslag till forskningsämnen inom området offentlig upphandling och konstaterade att det är viktigt att stimulera forskning. En slutsats av denna diskussion var att det var välkommet att Konkurrensverket, mot bakgrund av behovet av forskning på området och verkets utökade uppdrag, sprider intressanta forskningsämnen till forskarvärlden. Konkurrensverket bör även överväga att kommunicera förslagen till andra aktörer som kan ha ett intresse av att finansiera forskning på området.

Relaterad information