Räddningstjänst upphör med konkurrensbegränsande verksamhet

Publicerad

Räddningstjänsten i Kristianstads kommun har åtagit sig att upphöra med den försäljning av larmcentralstjänster som Konkurrensverket menar strider mot konkurrenslagen. Konkurrensverket skriver därför av ärendet.

Eftersom den kommunala räddningstjänsten har lovat att agera i enlighet med Konkurrensverkets bedömning av ärendet behöver Konkurrensverket inte gå vidare med en stämningsansökan till tingsrätten.

Delar av verksamheten i larmcentralen utgör enligt Konkurrensverkets bedömning konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som är otillåten enligt konkurrenslagen.

Ärendet inleddes med att ett konkurrerande företag hörde av sig till Konkurrensverket med ett klagomål. Det klagande företaget pekade på att kommunen har andra förutsättningar än vad de privata företagen på marknaden har.

Om kommunen inte skulle följa sina åtaganden, exempelvis inte säga upp avtalen i den konkurrensbegränsande verksamheten, kan det bli aktuellt för Konkurrensverket att på nytt ta upp ärendet till prövning.

Relaterad information