Privatisera inte myndighetsutövning

Publicerad

I ett yttrande till regeringen skriver Konkurrensverket att myndighetsutövning inte bör överlåtas till privata aktörer.

Konkurrensverket avstyrker därmed förslaget om att internetleverantörer ska kunna säga upp abonnemang som utnyttjas för olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

-En ordning där privaträttsliga organisationer agerar som myndighetsutövare riskerar i förlängningen att skada förtroendet för kommersiella aktörer. Denna uppgift ska i huvudsak de rättsvårdande myndigheterna ta initiativ till. Den föreslagna metoden innebär dessutom att godtyckliga beslut fattas som allvarligt kan begränsa enskildas informationsfrihet,  säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Relaterad information