Prisdiskriminering är inte alltid av ondo

Pressmeddelande

Ny forskarantologi från Konkurrensverket tar upp för- och nackdelar med prisdiskriminering.

Ett rättvisande pris är själva kärnan i en marknadsekonomi. På många marknader använder företagen prisdiskriminering, det vill säga att olika kunder får betala olika pris för i princip samma vara. Prisdiskriminering handlar ofta om vissa typer av rabatter – till exempel lojalitetsrabatter. Ibland är det till fördel för konsumenterna men ibland kan det användas av ett dominerande företag för att hindra en fungerande konkurrens. Konkurrensmyndigheterna svåra uppgift är att skilja de bra fallen från de dåliga.

För att sprida och fördjupa kunskapen om viktiga konkurrensfrågor ger Konkurrensverket sedan flera år ut en serie böcker och arrangerar forskarseminarier för att beskriva olika sidor av centrala frågeställningar. Årets tema är prisdiskriminering.

I antologin ”The Pros and Cons of Price Discrimination”, utgiven av Konkurrensverket, diskuteras för- och nackdelar med prisdiskriminering. Här ger några av världens främsta forskare på området sin syn på ämnet.

Juridikprofessor Damien Geradin och filosofie doktor Nicolas Petit diskuterar i sitt inlägg vilka huvudtyper av prisdiskriminering som kan förekomma inom ramen för EG-rätten.

Simon Bishop, ekonomisk konsult, tar i sitt bidrag upp frågan om lojalitetsrabatter. Bland annat pekar han på de skillnader som finns om sådana lojalitetsrabatter erbjuds av ett dominerande företag på marknaden, eller av en mindre aktör.

Yongmin Chen, professor i ekonomi, fokuserar i sitt bidrag på prisdiskriminering i duopolsituationer – när marknaden består av bara två starka aktörer. Bland annat pekar han på hur vissa inlåsningseffekter kan uppstå.

I ett gemensamt inlägg av ekonomiprofessorerna Thomas P. Gehrig och Rune Stenbacka redogörs för vilka argument som finns för och mot prisdiskriminering. De menar bland annat att prisdiskriminering faktiskt kan bidra till flexibla priser och viss konsumentnytta. Samtidigt framhåller de att många konsumenter föredrar enkla regler med enhetlig prissättning.

Anne Perrot, vice ordförande vid Conseil de la Concurrence, argumenterar för att konkurrensmyndigheter borde agera mer mot vissa typer av prisdiskriminering, inte mot företeelsen som sådan.

David Spector, professor i ekonomi, fokuserar på företagens strategiska användning av prisdiskriminering. Han menar bland annat att ett ensidigt fördömande av prisdiskriminering kan bli förödande eftersom det faktiskt kan ha en rad positiva effekter.

- - - - - -

Vid Konkurrensverkets seminarium i Stockholm den 18 november 2005 möts ett hundratal forskare från 26 länder till ett samtal om prisdiskriminering.

Boken ”The Pros and Cons of Price Discrimination” presenteras i anslutning till seminariet, då författare som bidragit till skriften medverkar.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Bergman, chefsekonom och bokens redaktör, tfn 08-700 15 57
Niklas Strand, projektledare, tfn 08-700 16 64
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information