Patent- och registreringsverket sänker avgiften för varumärkesinformation

Publicerad

Patent- och registreringsverket kommer från 2013 att väsentligt sänka den avgift som man tar ut av företag som får del av myndighetens varumärkesdatabas. Konkurrensverket avslutar därför sin utredning.

Konkurrensverket har inriktat sin utredning på att Patent- och registreringsverket har valt att börja erbjuda sin egen söktjänst för varumärken (Svensk Varumärkesdatabas) avgiftsfritt och samtidigt fortsätta att ta betalt för så kallade registerlyft från myndighetens varumärkesdatabas. Genom den utlovade avgiftssänkningen kommer avgiften från nästa år endast att motsvara de kostnader som myndigheten har för att leverera informationen och för viss administration. Därmed blir det lättare för de företag som köper uppgifter ur varumärkesdatabasen för att förädla informationen och sälja den vidare, att konkurrera på marknaden. Konkurrensverket kan därför avsluta sin utredning.

Relaterad information