Överväganden med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

Publicerad

Konkurrensverket bjuder in till ett möte den 13 november 2017 för att få in synpunkter kring de förslag till åtgärder som vi avser att införa med anledning av att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt när det gäller företagskoncentrationer.

Datum: Måndag 13 november 2017
Tid: Kaffe och smörgås från kl. 8.00, mötet pågår mellan kl. 8.30 och 10.00
Plats: Torsgatan 11, plan 1, Stockholm.
Anmälan: Anmälan är stängd

Från den 1 januari 2018 inträder en ny ordning som innebär att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den största förändringen är att Konkurrensverket kan besluta om förbud mot en företagskoncentration.

I en promemoria har vi beskrivit hur handläggningen av koncentrationsprövningar går till i dag. Vi redovisar de överväganden och förslag till åtgärder som vi avser att införa med anledning av den utökade beslutanderätten. Dessa anpassningar tar sin utgångspunkt i Konkurrensverkets nuvarande organisation och arbetssätt och avser att stärka befintliga funktioner och processer. Vi avser också att öka tydligheten och transparensen kring hur handläggningen av koncentrationsärenden går till. 

Promemoria: Överväganden med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

Skisser över arbetsgången i koncentrationsärenden

Innan Konkurrensverket går vidare med de förslagna åtgärderna vill vi hämta in synpunkter från våra intressenter.

Har du inte möjlighet att delta vid mötet kan du skicka in dina synpunkter på de föreslagna ändringarna till konkurrensverket@kkv.se. Ange ”Beslutanderätt - företagskoncentrationer” i ämnesraden för e-postmeddelandet.

Har du frågor om mötet eller promemorian går det bra att kontakta:
Hanna Witt, avdelningschef konkurrenstillsyn, telefon 08-700 16 44.

Senast uppdaterad:

Relaterad information