Otillåten direktupphandling av Halmstad arena

Pressmeddelande

Bygget av Halmstad arena skulle ha upphandlats i konkurrens enligt upphandlingsreglerna. Kommunen gjorde en otillåten direktupphandling när kontraktet skrevs med byggföretaget. Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.

Halmstad kommun har, utan att annonsera ut upphandlingen, skrivit kontrakt med ett byggbolag om projektering, utförande och överlämnande av Halmstad arena. Kontraktets värde var, när kontraktet skrevs 2007, på drygt 347 miljoner kronor.

– Eftersom upphandlingen inte har annonserats kommer skattebetalarna aldrig att få veta om deras pengar har använts på det mest effektiva sättet när arenan byggdes. Upphandlingsreglerna syftar till att säkerställa att offentliga medel används effektivt och det är ledsamt att konstatera att så stora kontrakt fördelats i strid med regelverket, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket bedömer att det inte fanns några undantag i upphandlingsreglerna som kunde användas för Halmstad kommun.  Byggkontraktet skulle ha upphandlats i konkurrens och genomförts efter annonsering inom EU. Halmstad kommun har brutit mot upphandlingslagstiftningen. Kommunen har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling.

En kartläggning av offentliga upphandlingar av byggentreprenader genomförs nu hos Konkurrensverket. Beslutet om Halmstad arena är ett utflöde av denna kartläggning som kommer att fortsätta under resten av 2010. Målet med kartläggningen är att öka kunskapen och samsynen om offentlig upphandling inom byggentreprenadområdet. Resultaten och lärdomarna av kartläggningen och tillsynen kommer att sammanställas i en rapport.

Sedan i somras har lagstiftningen för offentliga upphandlingar skärpts. I fortsättningen riskerar de kommuner, landsting eller statliga myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar böter på upp till 10 miljoner kronor.

– Den skärpta lagstiftningen är ju inte tillämplig i detta fall, men kommer framöver förhoppningsvis att förmå fler kommuner och myndigheter att följa reglerna på upphandlingsområdet. Det är bra. Det är viktigt att skattepengar används effektivt och att alla som vill får chans att lämna anbud, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Sara Sandelius, föredragande 08-700 15 33
Charlotte Brunlid, upphandlingssakkunnig och projektledare 08-700 15 94

Relaterad information