Örebro kommun säljer konferensanläggning

Publicerad

Konkurrensverket har tidigare uppmärksammat kommuner som på eget initiativ har granskat vilka av de egna kommunala verksamheterna som kan hamna i konflikt med reglerna mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Efter en inkommen anmälan påbörjade Konkurrensverket en utredning av den kommunala konferensanläggningen Kilsbergen i Örebro AB. Kommunen, som gavs tillfälle att yttra sig, framförde att en arbetsgrupp arbetar med att klargöra förutsättningarna inför en försäljning av verksamheten. Avsikten är att kunna presentera ett förslag på köpare och avtal senast i juni 2010.

Konkurrensverket ser positivt på kommuner, som i likhet med Örebro, på frivillig väg avvecklar verksamheter som annars skulle kunna bli ifrågasatta enligt de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Relaterad information