Ökade förutsättningar för konkurrens inom filmområdet

Publicerad

I ett yttrande till Kulturdepartementet tillstyrker Konkurrensverket utredningens förslag att filmpolitiken finansieras av staten.

Det nuvarande filmavtalet är föråldrat och förutsättningarna för finansieringen av ett nytt filmavtal är oklara. Konkurrensverket anser inte att detta gynnar utveckling av stabila spelregler för branschen och tillstyrker därför utredningens förslag att filmpolitiken finansieras genom statsbudgeten. Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över betänkandet till Kulturdepartementet ”Vägval för filmen” (SOU 2009:73).  

Konkurrensverket tillstyrker också utredningens förslag att förhandsstöd ska kunna ges till filmer utan nuvarande krav på biografpremiär och biografexponering. Med en sådan ordning skapas det bättre förutsättningar för effektiv konkurrens och ökad mångfald inom filmområdet eftersom filmstödet görs teknikneutralt och öppnas för andra kanaler än biografer.

Relaterad information