Ojust konkurrens drabbar små och medelstora företag

Pressmeddelande

Små och medelstora företag drabbas särskilt av ojust konkurrens från säljverksamhet som drivs i offentlig regi. Samtidigt finns det många mindre företag som känner sig missgynnade och bortglömda vid offentliga upphandlingar.

– Kommuner, landsting och staten kan göra stora insatser för att främja konkurrens och utnyttja alla de fördelar som en väl fungerande konkurrens kan erbjuda. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör vid ett seminarium i anslutning till Kvalitetsmässan i Göteborg.

Ny lagregel från årsskiftet

Dan Sjöblom pekar på olika faktorer där små och medelstora företag utsätts för osund konkurrens. Det är till exempel när det offentliga, i form av kommuner, landsting och staten, bedriver säljverksamhet som leder till att konkurrensen snedvrids. Ofta drabbar detta mindre företag som är verksamma på en lokal marknad. I dagarna ska riksdagen fatta beslut om ett tillägg i konkurrenslagen som ska sätta stopp för den här typen av konkurrensbegränsningar.

– Jag ser fram mot förändring av konkurrenslagen som kommer att ge oss tydligare regler för hur kommuner, landsting och staten får bedriva säljverksamhet i konkurrens.

– Samtliga kommuner, landsting och statliga myndigheter bör nu se över vilka av deras verksamheter som kan komma i konflikt med den nya lagen som är tänkt att gälla redan från årsskiftet, säger Dan Sjöblom.

Fler företag i offentliga upphandlingar

Ett annat problem som kan drabba små och medelstora företag är när offentliga upphandlingar görs på ett sådant sätt att nya företag, och små och medelstora företag, missgynnas eller diskrimineras jämfört med större leverantörer.

– Jag vill att fler små och medelstora företag ska kunna, och vilja, lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Då stärks konkurrensen, vilket i sin tur leder till att effektiviteten höjs och att priserna kan pressas tillbaka, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket ger i en ny folder konkreta tips till upphandlare i kommuner, landsting och staten hur de kan arrangera upphandlingar för att fler små och medelstora företag ska kunna vara med och tävla om de offentliga inköpen. Det kan handla om att dela upp inköpen så att även mindre leverantörer kan vara med, att inte ställa för många detaljkrav, och att göra fler företag medvetna om vilka upphandlingar som kommer att göras.

Konkurrensverket finns i monter H03:11 på Kvalitetsmässan.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80

Läs foldern ”Fler företag ska kunna, och vilja, lämna anbud vid offentliga upphandlingar” på www.konkurrensverket.se

Relaterad information