Nya regler öppnar för valfrihet

Pressmeddelande

De kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem för sina medborgare får nu en ny lag som stöd i sitt arbete. Med den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, blir det lättare att införa valfrihetssystem.

Därmed kan fler patienter och personer som behöver stöd och omsorg få möjlighet att själva välja vem som ska vårda och hjälpa dem.

Den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar hur kommuner och landsting ska arbeta om de väljer att införa valfrihetssystem för patienter och brukare. I den proposition som regeringen lämnat till riksdagen förelås att Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet för den nya lagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Konkurrensverket och Nutek har också ett uppdrag att informera om den nya lagens innehåll och möjligheter.

– Lagen om valfrihetssystem kommer att ha stor betydelse för att inspirera fler kommuner och landsting att införa valfrihetssystem för medborgarna. Det har länge pratats om vikten av att ge patienter och brukare möjlighet att välja, och nu får vi ett regelverk som underlättar detta, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan- Erik Ljusberg.

Med den nya lagen skapas nya möjligheter att ge personer med behov av omsorg och vård större möjligheter att själva välja vem som ska utföra denna omsorg och vård.

I dag är det oftast kommuner och landsting som i egen regi, eller genom att upphandla en entreprenör, sköter vård och omsorg. Patienter hänvisas sedan till de utförare som finns. Med ett valfrihetssystem öppnar sig helt nya möjligheter att välja. Landsting och kommuner kan då godkänna, i enlighet med den nya lagen, flera olika aktörer som får utföra vård eller omsorg, och sedan kan patienten själv välja vem han eller hon vill gå till.

– Är patienten/brukaren inte nöjd med hur en utförare sköter vården eller omsorgen är det fritt att byta till en annan. Därmed blir det kvaliteten som styr vem som får utföra vård och omsorg och inte lägsta pris, säger Jan- Erik Ljusberg.

Konkurrensverket kommer att ta fram information om hur den nya lagen om valfrihetssystem fungerar, och hur den kan tillämpas. Denna information kommer bland annat att finnas på Konkurrensverkets webbplats.

– Vi vill underlätta för alla upphandlande enheter och myndigheter, liksom för leverantörer, att tillämpa de nya reglerna, säger Jan-Erik Ljusberg.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, Pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  073-773 15 80
Peter Carlberg, föredragande, tfn 08-700 16 17 eller 073-773 16 17

Relaterad information