Nya ledamöter i råd för forskning och upphandling

Pressmeddelande

Konkurrensverkets två rådgivande organ har fått delvis nya ledamöter.

Konkurrensverket har två råd knutna till sin verksamhet: rådet för forskningsfrågor och rådet för upphandlingsfrågor. Ledamöterna i råden utses av Konkurrensverket och från den 1 juli 2011 till den 30 juni 2013 har följande ledamöter förordnats:

Rådet för forskningsfrågor:
Svend Albæk, docent i nationalekonomi, generaldirektoratet för konkurrensfrågor, Europeiska kommissionen
Caroline Heide-Jørgensen, professor i juridik, Köpenhamns universitet
Lars Henriksson, professor i juridik, Handelshögskolan i Stockholm
Sofia Lundberg, doktor i nationalekonomi, Umeå universitet
Tom Madell, professor i juridik, Umeå universitet
Kristina Nyström, docent i nationalekonomi, Kungliga Tekniska högskolan
Katarina Olsson, professor i juridik, Lunds universitet
Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi, Svenska handelshögskolan i Helsingfors *
Lars Sørgard, professor i nationalekonomi, Norges Handelshögskola

Rådet för forskningsfrågor har till uppgift att stimulera forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet, och att tillföra Konkurrensverket sådana resultat från utvecklingen som har betydelse för verksamheten. Rådet ska även delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrens- och upphandlingsforskning.

Rådet för upphandlingsfrågor:
Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Ulrica Dyrke, sakkunnig, Företagarna
Börje Hed, teknologie doktor, Samres AB
Rolf Höök, universitetslektor i juridik, Stockholms universitet
Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket
Lars Parkbring, ordförande, AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Gunnar Stålberg, upphandlingschef, Landstinget Dalarna
Eva Sveman, förbundsjurist, Sveriges kommuner och landsting

Rådet för upphandlingsfrågor är ett stöd för Konkurrensverkets tillsyn av de offentliga upphandlingarna. Det utgör ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om såväl allmänna upphandlingsfrågor som frågor om behovet av åtgärder för att stödja utvecklingen mot en effektiv och offentlig upphandling.

– De uppgifter som de två rådgivande organen har är mycket viktiga och värdefulla för Konkurrensverket. Nya impulser och idéer, men också konstruktiv kritik, bidrar till att utveckla vårt sätt att arbeta. Det gäller inte minst i arbetet med att långsiktigt utveckla konkurrensen och för att framtida offentliga upphandlingar ska bli ännu bättre för samhället, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Josefin Nilson, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 66
Charlotta Frenander, föredragande, tfn 08-700 15 44

Relaterad information