Ny vägledning om upphandling av städtjänster

Publicerad

Konkurrensverket publicerar nu en vägledning för upphandling av städtjänster.

Många anser att städupphandlingar är svåra att genomföra. De genomförs ofta med tilldelningsgrunden lägsta pris eftersom det är svårt att hitta effektiva utvärderingskriterier, och det saknas ofta beställarkompetens och resurser för uppföljning. Det råder även stark prispress på marknaden som kan leda till fusk med städningen.

Vägledningen innehåller avsnitt om medvetet beslutsfattande, en modell för kravställning och uppföljning i tjänsteupphandlingar och information om hur en upphandlande myndighet kan hantera onormalt låga anbud. Fler avsnitt kommer att tillkomma under året.

Senast uppdaterad:

Relaterad information