Ny skrift om miljö- och sociala hänsyn i upphandlingar

Pressmeddelande

Hur miljökrav och sociala hänsynstaganden i samband med offentlig upphandling ska formuleras är en fråga som är högaktuell hos många upphandlande myndigheter och enheter. Konkurrensverket belyser frågan i en ny informationsskrift.

Allt fler upphandlande myndigheter och enheter ställer olika former av miljökrav och sociala krav i samband med offentlig upphandling. För att ge mer information till upphandlare och beslutsfattare har Konkurrensverket tagit fram skriften Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Skriften har distribuerats till ett stort antal personer inom ibland annat den offentliga sektorn, till branschorganisationer och andra intressenter.

– Det är viktigt att de som ställer krav på till exempel miljöhänsyn eller sociala villkor också ser till konsekvenserna. Till exempel måste det finnas system för att kontrollera att kraven verkligen blir uppfyllda, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Det är också angeläget att analysera om motsvarande miljökrav, eller sociala krav, kan uppnås mer effektivt på annat sätt än via offentlig upphandling. Långtgående krav i samband med offentlig upphandling är inte alltid och automatiskt det bästa sättet att nå vissa politiska mål.

I skriften från Konkurrensverket ges information om aktuella lagregler, rättspraxis och hur olika beställarkrav kan utformas utan att bryta mot upphandlingsreglerna. En genomgång av aktuella rättsfall finns också. Just nu pågår ett arbete att reformera EU:s regler för offentlig upphandling. Ett motsvarande arbete pågår också i Sverige.

– I det pågående reformarbetet måste det göras klart att ett uttalat syfte med regler för offentlig upphandling måste vara att skattebetalarna ska få bästa möjliga nytta för pengarna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80 Charlotta Frenander, föredragande, tfn 08-700 15 44

Relaterad information