Konkurrensverket stöder lagförslag på kreditmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket stöder förslaget om en ny lag med särskild reglering av företag som lämnar konsumentkrediter. Förslaget är motiverat från konkurrenssynpunkt eftersom det innebär att kreditinstitut och företag som omfattas av den nya lagen regleras på ett mer likartat sätt.

I ett yttrande till Finansdepartementet tillstyrker Konkurrensverket förslaget om att en ny lag för viss konsumentkreditverksamhet införs. Enligt förslaget ska lagen bland annat omfatta så kallade snabblåneföretag. Företag som omfattas av lagen måste, i likhet med kreditinstitut, ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Konkurrensverket betonar att likartad verksamhet bör behandlas på ett likartat sätt för att främja en effektiv konkurrens. Även vikten av att det fortsatta lagstiftningsarbetet beaktar riskerna för inträdesbarriärer poängteras.

Relaterad information