Ny rapport om myndigheters näringsverksamhet

Publicerad

En myndighet bör under inga omständigheter tillåtas att bedriva näringsverksamhet, där den själv beviljar tillstånd eller bedriver tillsyn. Den slutsatsen drar docent Henrik Jordahl i en rapport, som skrivits på uppdrag av Konkurrensverket.

Det är vanligt att statliga myndigheter säljer varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader utan stöd i lagar, instruktioner eller regleringsbrev, konstaterar författaren. Om myndigheter använder prissättning och tillståndsgivning till att angripa konkurrerande företag fungerar marknaden sämre genom att lönsamma affärer inte kommer till stånd. Det är författaren som står för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Relaterad information