Ny rapport om marknaden för rörlig bild

Publicerad

Valfriheten för tv-konsumenterna har ökat och möjligheten att byta leverantör har blivit större under senare tid. Det framgår av en ny rapport som Konkurrensverket och Myndigheten för radio och tv låtit ta fram.

Av rapporten, som tagits fram av analysföretaget Stelacon, framgår att marknätets andelar minskar och kan få det svårare att konkurrera med andra plattformar och tjänster.
 
Konkurrensen på distributionsmarknaden ökar i allmänhet tack vare fler aktörer och fler tjänster över bredbandsnäten. Valfriheten för kabel-tv-konsumenter har därmed ökat, framför allt med möjligheten till ip-tv, och det råder inte längre något betydande problem med inlåsning eller försämrad valfrihet för konsumenterna.
 
Utvecklingen innebär en större valfrihet för konsumenten med ett ökat utbud och större möjlighet att själv välja var, när och hur tittandet ska ske.

Relaterad information