Ny nordisk rapport: Konkurrens leder till innovation, tillväxt och effektivare offentlig sektor

Pressmeddelande

Konkurrens och konkurrenspolitik kan bidra till tillväxt, förbättrat innovationsklimat samt till ökad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor. Det framgår av en gemensam rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna.

I den nordiska rapporten ”A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020” görs en jämförelse mellan de nordiska ländernas konkurrenspolitik, lagstiftning och tillämpning av konkurrensreglerna.

– Konkurrenspolitiken spelar en stor roll för att öka effektivitet och innovation i ekonomin, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hantering av de utmaningar som de nordiska välfärdsstaterna står inför, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

När det gäller ökad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor identifierar rapporten tre områden där konkurrenspolitiken och konkurrensmyndigheter kan spela en viktig roll. De är: offentlig upphandling och innovationsupphandling, genomförande av olika valfrihetssystem i offentlig sektor samt säkerställande av att privata och offentliga aktörer konkurrerar på lika villkor på marknaden.

– Rapporten visar dessutom att det både i Sverige och de andra nordiska länderna finns ett betydande utrymme för att stärka de rättsliga instrumenten och göra konkurrenspolitiken mer effektiv, säger Dan Sjöblom.

Rapporten kommer nu att presenteras för de nordiska regeringarna. Konkurrensverket avser att använda dess innehåll i debatten om hur framtidens konkurrenspolitik kan utvecklas och bidra till en positiv samhällsekonomisk utveckling.

För ytterligare information, kontakta:
John Söderström, projektledare, tfn 08-700 16 60
Åsa Lövström, kommunikatör, tfn 08-700 16 36

Relaterad information