Ny lagstiftning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Publicerad

Nu har regeringen presenterat propositionen med förslag om en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket har sedan tidigare aviserats bli ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket.

Genom den nya lagen införs förbud för köpare av de aktuella produkterna med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa, i lagen angivna, handelsmetoder mot leverantörer. I den föreslagna lagen finns även bestämmelser om tillsyn och om sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Genom nya lagen genomförs ett EU-direktiv i svensk rätt.

Propositionen innehåller också ett förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt förslaget införs en bestämmelse om sekretess för uppgift som kan avslöja anmälarens eller leverantörens identitet.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Senast uppdaterad:

Relaterad information