Nordiska erfarenheter viktiga när apoteksmarknaden reformeras

Pressmeddelande

Apoteksmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått, och kommer att genomgå, stora förändringar. I Sverige förbereds en avveckling av det nuvarande statliga apoteksmonopolet under kommande år.

De nordiska konkurrensmyndigheterna har i en gemensam rapport om apoteksmarknaderna sammanställt erfarenheter från sina respektive marknader.

– Erfarenheterna från den norska konkurrensutsättningen är viktiga inte minst för Sverige inför den kommande reformeringen av den svenska apoteksmarknaden. I Norge har detta inneburit att konsumenternas tillgänglighet till läkemedel har ökat, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

– Det är viktigt att vi i Sverige tar till oss sådana positiva erfarenheter när vi nu ska avveckla apoteksmonopolet.

Rapporten beskriver de konkurrensmässiga erfarenheterna av de olika regelverken, till exempel för marknadstillträde och prissättning, som idag finns på de nordiska apoteksmarknaderna. Dessa erfarenheter kommer att vara till nytta för respektive konkurrensmyndighet i arbetet med att analysera och föreslå förändringar i regelverken som kan leda till förbättrad konkurrens på apoteksmarknaderna till nytta för konsumenterna.

Det är konkurrensmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som i en gemensam rapport har sammanställt erfarenheterna av de senaste årens reformer på apoteksmarknaderna i de nordiska länderna. Dessa reformer har i många fall inneburit att konkurrensen har ökat på marknaderna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Thomas Ringbom, föredragande, tfn 08-700 15 25

Relaterad information