Nio uppsatsvinnare delar på 100 000 kronor

Pressmeddelande

Nio studenter får pris för sina uppsatser kring ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling. De får dela på sammanlagt 100 000 kronor. Det står klart när årets upplaga av Konkurrensverkets uppsatstävling avgjorts.

Varje år arrangerar Konkurrensverket en uppsatstävling i klasserna juridik och ekonomi. Avsikten med tävlingen är att väcka intresse för ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling.

Om överprövningar

Första pris i juridikklassen går till Peter Riiga, Linköping. Han studerar vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet. 25 000 kronor får han för sin uppsats ”Negativt berörd? – Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling”.

I motiveringen heter det bland annat: ”I sin väldisponerade och gedigna uppsats redogör författaren på ett föredömligt sätt för rättspraxis på området och visar prov på mycket god förståelse för både processrätt och upphandlingsrätt”.

Små och stora byggentreprenörer

Första pris i ekonomiklassen går till Sanna Anderson, Östhammar, och Ida Boréus, Bålsta, för uppsatsen ”Den offentliga upphandlingens påverkan på entreprenörer – En studie av små och medelstora byggentreprenörer”.

Sanna och Ida, som studerar vid Institutionen för teknikvetenskaper på Uppsala universitet, får dela på 20 000 kronor för sitt vinnande bidrag. I motiveringen står det bland annat ”Uppsatsen behandlar ett för Konkurrensverket relevant problemområde och samlar in ny och unik data. Analys av sådana data kan utgöra grund för vidare studier inom ett område som behöver stärkas forskningsmässigt”.

Uppfattningar om konkurrens

Andra pris i ekonomiklassen, och en vinstsumma på 15 000 kronor, tilldelas August Torngren Wartin, Stockholm, som studerar vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet. Uppsatsens titel är ”Economic Freedom and People’s Views of Competition”. I motiveringen står det bland annat “Uppsatsen behandlar en stor och komplex fråga och visar genom analys av data sambandet mellan individers uppfattning av konkurrens och andra samhällsfaktorer”.

Upphandling med partnerskap

Tre studenter delar på tredje pris i ekonomiklassen, som är 15 000 kronor. Det är Thomas Hallström, Stockholm, Hugo Martinsson, Göteborg, och Jonathan Roxeheim, Stockholm, som alla läser vid Technology Management på Lunds universitet. Uppsatsens rubrik är: ”A Road to Success Under Construction? – Examining the Constraints of Public-Private Partnerships in Sweden”.

Nya koncentrationsreglerna

I juridikklassen vanns andra pris av My Becher, Helsingborg, som studerar vid Juridiska institutionen på Lunds universitet. Hon får 15 000 kronor för sin uppsats ”Mot en mer effektiv koncentrationskontroll inom EU – strukturella förbindelser”.

I motiveringen heter det bland annat: ”Mot bakgrund av kommissionens förslag till ändringar av nuvarande regler har författaren också, bl.a. med stöd av en värdefull komparativ utblick, på ett genomtänkt och väl motiverat sätt tagit ställning till vilken metod som är att föredra vid en eventuell framtida reglering av strukturella förbindelser”.

Kollektivavtal som krav

Juridikklassens tredje pris, och 10 000 kronor, går till Mariette Wallin, Ulricehamn, vid Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Uppsatsens rubrik är ”Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling – (o)möjligheterna att ställa respektive krav”.

Hög kvalitet

– Det är mycket roligt att många studenter väljer att fördjupa sig i ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling. Båda ämnena berör stora och viktiga delar av vår samhällsekonomi. Kvaliteten på uppsatserna är mycket hög, vilket gör det extra roligt att dela ut priserna till vinnarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets uppsatstävling är ett sätt att uppmuntra studenter att intressera sig för ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling. Inte mindre än 16 uppsatser skriva av 23 studenter har lämnats in i samband årets tävling. Uppsatserna som är med i tävlingen är på C-, D- och masternivå.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller
076-542 15 80 Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Relaterad information